Bli medlem

Man kan bli Vaasan SETA ry medlem genom att betala medlemsavgiften på 20 € till bankkonto FI33 4970 0010 0439 98. Skriv ditt namn och address till meddelande, så vi skickar medlemskortet till dig när det är färdigt.
Om du är en gammal medlem, så får du räkning via post. Om du har flyttat, så vi ber att du skulle informera oss ditt ny address via epost info(at)vaasanseta.fi