Vårmöte 23.4.17

Vårmöte på söndag 23.4. kl 17 vid Folkhälsanhuset, Rådhusgatan 25. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Kaffeservering. Välkommen.
 
 

Bläddra nyheter