Fest i vår 2017

Vasa Setas nästa fest ordnas fredagen den 10.2.2017, 7.4.2017 och 9.6.2017 kl. 22.00–04.00 vid Fontana Bank Club, Hovrättesesplanaden 15 (2. vån.), Vasa.

Bläddra nyheter