Tammerfors gruppverksamhet

Aktiva inom Vasa Seta åker snart till Tammerfors. Pirkanmaan Seta presenterar sin gruppverksamhet lördagen den 3.12. Samma kväll ordnas Leimarit-fest i universitetshuset. Vi tar oss till Tammefors i egen regi; vi ordnar själva övernattning och transport, men försöker samåka så mycket som möjligt. Om du är intresserad att bekanta dig med gruppverksamheten i Tammerfors eller delta i festen med oss, ta kontakt per telefon till nr. 040 521 0130. Då kan eventuellt en bilplats ordnas för dej.

Bläddra nyheter