Ungdomsgruppen börjar 16.10.2016

Ungdomsgruppen börjar

Plats: Folkhälsahuset Wasa, Rådhusgatan 25, Vasa

(ingång via inregården, dörrklocka)

Tid: 16.10.2016 kl. 14.00–16.00

Välkommen!

Ungdomsgruppen

Bläddra nyheter